Najnowszy

Nieodpłatne szkolenia dla organizacji non profit

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Teraz masz szansę ubiegać się o treningi i warsztaty kompetencyjne, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za uczestn

Czytaj więcej...

Kursy dla uczniów – wyjazdy do Stanów

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Nasza kadra przygotowuje seminaria i notyfikacje wyrównawcze dla gimnazjalistów przeprowadzających się wraz z rodzinami do USA lub Wielkiej Brytanii. Umożliwiają one na honorowaną przez władze uczelniane migrację do tamtejszej jednostki nauczania szkolnego. W ostatnim roku prowadziliśmy m.in. niżej opisane warsztaty: 

Definicja kursów nr L31/USA:

Warsztaty IB Biology przygotowują do testu International Baccalaureate Biology na poziomie standardowym lub wyższym. Zgodnie z ogólnym celem szkoleń IB Experimental Sciences, IB Biology promuje zrozumienie faktów, zasad i koncepcji leżących u podstaw pola biologicznego; krytyczna analiza, ocena i generowanie informacji naukowych i hipotez; ulepszona umiejętność komunikowania pomysłów naukowych; oraz świadomość wpływu biologii i postępu naukowego w biologii na społeczeństwo i kwestie o znaczeniu etycznym, filozoficznym i politycznym. Treść kursu jest różna, ale obejmuje także analizę statystyczną, komórki, chemię życia, genetykę, ekologię i ewolucję oraz zdrowie i fizjologię człowieka. Eksperymenty laboratoryjne są istotnym elementem tych programów.

Formalna definicja programów nr G27/UK:

Wychowanie fizyczne (klasa 3) obejmuje zazwyczaj zdobywanie wiedzy i umiejętności, które stanowią podstawę sportu, aktywnego fizycznie stylu życia i rozwoju społecznego poprzez aktywność fizyczną. Umiejętności lokomotoryczne, siła, wytrzymałość, elastyczność, bezpieczeństwo oraz zasady i konwencje gier i sportu są często w centrum zainteresowania; tematy związane z edukacją zdrowotną mogą być również uwzględnione. Konkretna treść zależy od standardów państwowych dla klasy 3.

Definicja kursów nr F24/UK:

Programy nieformalnej matematyki kładą nacisk na nauczanie matematyki jako rozwiązywania problemów, komunikacji i rozumowania oraz podkreślają związki między tematami matematycznymi oraz między matematyką a innymi dyscyplinami. Kursy te podchodzą do nauczania ogólnych zagadnień matematycznych, pre-algebry i przed-geometrii poprzez zastosowanie liczb oraz algebraicznych i geometrycznych pojęć i relacji z rzeczywistymi problemami.

Oficjalne tłumaczenie wymogów kursów nr D25/USA:

Pierwsza część w wieloczęściowej sekwencji Algebry I. Ten kurs obejmuje zasadniczo te same tematy, co pierwszy semestr algebry I, w tym badanie właściwości liczb wymiernych (tj. Teorii liczb), proporcji, proporcji i estymacji, wykładniki i radykały, prostokątny układ współrzędnych, zbiory i logika, formuły i rozwiązywanie równań i nierówności pierwszego stopnia.

Oficjalne tłumaczenie wymogów kursów nr A54/UK:

Programy teatru muzycznego dają abiturientom możliwość doświadczenia różnych aspektów teatru muzycznego, w tym przesłuchania, śpiewu, aktorstwa i tańca. Programy te pomagają abiturientom zrozumieć podstawowe założenia i wartości w muzycznym teatrze oraz zbadać jego specyficzną historię i ewolucję, literaturę oraz style kompozycji i prezentacji głosowej.

Definicja kursów nr D82/UK:

Szkolenia te omawiają konkretny temat dotyczący rządu USA i instytucji politycznych, a nie ogólny przegląd tematu. Mogą koncentrować się na jednym z wielu tematów związanych z rządową strukturą, funkcją i celami, takimi jak Konstytucja, Sąd Najwyższy, Kongres lub Urząd Prezydenta.

Definicja programów nr L51/UK:

Warsztaty pisania (przedszkola) rozwijają gotowość uczniów do nauki języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem pisania. Treści są dostosowane do wieku i są zgodne z wszelkimi istniejącymi standardami stanowymi dotyczącymi edukacji przedszkolnej.Tagi:

Granty - fundusze unijne na szkolenia

Granty - fundusze unijne na szkolenia

Lista wniosków, które otrzymają pomoc finansową w przyszłym roku:Wszechstronne unowoczesnienie procesów B2B w zakresie działalności wdrażania i instalowania systemów parkingowych oraz system

Nieodpłatne szkolenia dla organizacji non profit

Nieodpłatne szkolenia dla organizacji non profit

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Teraz masz szansę ubiegać się o treningi i warsztaty kompetencyjne, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za uczestn

Biznes dla sektora non profit

Biznes dla sektora non profit

Wespół z Fundacją Training Projects ciepło namawiamy do wzięcia udziału w programie „Wolontariat pracowniczy”. W ramach realizowanego projektu pracownicy polskich przedsiębiorstw mogą dos